Bạn muốn biết tôi đã làm gì để nhận được giải thưởng này không?

Vâng, đó là tấm hình trong buổi trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2023 mà tôi và các đồng nghiệp vinh dự nhận Giải Nhất cùng Giấy Chứng Nhận, Vòng Nguyệt Quế và Huy Chương Vàng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2023 vào ngày 17/10/2023

Từ khi bắt đầu công việc tại Viễn thông Phú Thọ, tôi luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu và sẵn sàng chia sẻ kiến thức về công nghệ với đồng nghiệp và những người xung quanh, và còn hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề công nghệ. Nhờ vậy mà tôi thấy tôi liên tục nhận được những kiến thức mới mẻ, áp dụng rất tốt vào trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, tới nay tôi vẫn chưa ổn định được về mặt tài chính. Và trong quá trình học hỏi, phát triển bản thân tôi khám phá ra rằng, tôi đã gieo được nhiều hạt giống trí tuệ bằng việc chia sẻ, còn tài chính thì chưa. Giống như người nông dân trồng lúa thì thu hoạch lúa, trồng ngô thì thu hoạch ngô, không thể trồng lúa mà mong sẽ thu hoạch ngô được.

Hãy khám phá và trao đổi những Giải pháp công nghệ tôi có thể chia sẻ với bạn và cùng nhau gieo hạt tài chính nhé!